KYC = Biết khách hàng của bạn

KYC, hoặc Biết khách hàng của bạn, là một quy trình quan trọng mà các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp khác sử dụng để xác minh danh tính của khách hàng của họ. KYC là một yêu cầu quy định ở nhiều quốc gia và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền, gian lận và các tội phạm tài chính khác.

Yêu cầu KYC khác nhau giữa các quốc gia, nhưng quy trình cơ bản liên quan đến việc thu thập và xác minh thông tin về danh tính, hoạt động kinh doanh và nguồn tiền của khách hàng. 

Thông tin được thu thập có thể bao gồm dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như:

  • Tên
  • Địa chỉ
  • Ngày sinh
  • Giấy tờ tùy thân tức là hộ chiếu hoặc bằng lái xe
  • Nghề nghiệp
  • Thu nhập
  • Lịch sử tài chính.

Thông tin được sử dụng để làm gì?

Sau khi thông tin được thu thập, doanh nghiệp phải xác minh tính chính xác của nó, điều này có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra thông tin so với cơ sở dữ liệu công cộng và xác minh tính xác thực của các tài liệu nhận dạng. Trong một số trường hợp, có thể cần phải tổ chức một cuộc phỏng vấn với khách hàng. Nếu khách hàng là một doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể cần xác minh cơ cấu sở hữu và hoạt động kinh doanh, cũng như danh tính của các chủ sở hữu hưởng lợi.

Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động của khách hàng trong trường hợp có bất kỳ hành vi đáng ngờ nào. Điều này liên quan đến việc theo dõi các giao dịch và so sánh chúng với các hoạt động kinh doanh và nguồn tiền đã nêu của khách hàng. Bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cũng phải được báo cáo cho các cơ quan có liên quan.

KYC là một công cụ cực kỳ hữu ích trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và các doanh nghiệp không tuân thủ các quy định KYC có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng. Ngoài các biện pháp trừng phạt pháp lý, việc không tuân thủ các yêu cầu KYC có thể gây tổn hại không thể khắc phục được danh tiếng của doanh nghiệp và phá hủy niềm tin của khách hàng vào công ty.

KYC thành công

Kiểm tra KYC thường sẽ liên quan đến việc cung cấp:
  • Thẻ căn cước có ảnh quốc gia, hộ chiếu hoặc bằng lái xe
  • Hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng làm bằng chứng về địa chỉ

Bạn cũng có thể được yêu cầu cung cấp sinh trắc học hoặc xác minh khuôn mặt (selfie). Bắt buộc phải kiểm tra KYC diễn ra khi mở tài khoản.

Nếu danh tính của một người không thể được xác minh thì ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có thể từ chối mở tài khoản.
Điều rất quan trọng khi hoàn thành KYC của bạn là thông tin được cung cấp khớp chính xác với những gì trên tài liệu nhận dạng bạn định cung cấp để xác minh.
Điều cũng rất quan trọng là hình ảnh bạn tải lên phải rõ ràng và dễ đọc.
CleverDo - Tải lên tài liệu của bạn để lấy KYC

Tiến bộ công nghệ trong xác minh KYC

Trong những năm gần đây, các công nghệ mới như sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo đã được giới thiệu để cải thiện và tinh chỉnh quy trình KYC. Sinh trắc học, chẳng hạn như nhận dạng khuôn mặt và quét dấu vân tay, có thể giúp xác minh danh tính của khách hàng nhanh hơn và an toàn hơn. Trí tuệ nhân tạo có thể giúp tự động hóa quá trình thẩm định bằng cách phân tích dữ liệu và xác định các rủi ro tiềm ẩn.

KYC là một quy trình thiết yếu mà các doanh nghiệp phải thực hiện để xác minh danh tính của khách hàng và ngăn chặn tội phạm tài chính. Bằng cách xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng khách hàng của họ là hợp pháp và hoạt động theo luật pháp. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các quy trình KYC có thể sẽ trở nên hiệu quả và hiệu quả hơn.